Największe osiągnięcia medycyny XX w

Największe osiągnięcia medycyny XX w

Posted by redaktor | Tags: Leki i leczenie |

Medycyna podlega niewątpliwie szczególnej ocenie, zarówno naukowców i lekarzy, jak też nas - potencjalnych pacjentów. Postanowiliśmy zapytać naszych autorów, znanych Państwu z łamów "Żyjmy dłużej", jakie osiągnięcia medycyny XX w. uważają za najważniejsze. Oto ich odpowiedzi.

lek. med. Barbara Zalewska:

W medycynie, jak w wielu innych dyscyplinach, nastąpiło tak wiele zmian, że trudno wyselekcjonować te najważniejsze. Myślę, że każdy lekarz wybrałby coś ze swojej dziedziny. Dla kardiologa na pewno bardzo spektakularne są osiągnięcia kardiochirurgii, w tym operacje naczyń wieńcowych, zastawek, przeszczepy serca. Nie można pominąć wprowadzenia leków fibrynolitycznych do terapii zawału serca, w znacznym stopniu bowiem zmniejszyły one śmiertelność w świeżym zawale. Jakąkolwiek patologię serca wymienimy, XX w. przyniósł doniosłe zmiany w jej leczeniu. Można by wymieniać coraz doskonalsze stymulatory serca, wszczepiane defibrylatory, wspaniałą diagnostykę (echokardiografia, rezonans, Holter etc., etc.).

Jeśli chodzi o uniwersalne odkrycie, to chyba pierwsze miejsce należy się antybiotykom, którym zawdzięczamy zmianę rokowania w zapaleniu płuc, płonicy, zapaleniu wsierdzia, gruźlicy, durze brzusznym i dziesiątkach, jeśli nie setkach innych chorób infekcyjnych, mniej lub bardziej groźnych, na które umierały dzieci, ludzie młodzi i starzy. Teraz mogą być one szybko wyleczone, nawet bez konieczności hospitalizacji. Głosuję więc na antybiotyki, jako medyczny hit XX w.

Wspomnę jeszcze o jednej wielkiej zmianie, która ogarnęła cały świat - międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych, bez przeprowadzenia których nie można zarejestrować żadnego nowego leku. Kryteria oceny nowych czy od dawna stosowanych leków także radykalnie się zmieniły. Nie wystarcza już, by lek zmniejszał czy likwidował objawy choroby - ma poprawiać rokowanie w danej chorobie, czyli przedłużać życie chorych, którzy są tym lekiem leczeni.

dr n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska i mgr Magdalena Makarewicz-Wujec (Instytut Żywności i Żywienia):

Do najważniejszych osiągnięć XX w. w medycynie zaliczyłybyśmy odkrycie antybiotyków, które pozwoliły uratować miliony istnień ludzkich oraz wyizolowanie kwasów nukleinowych (DNA i RNA) umożliwiających wyjaśnienie procesów dziedziczenia i będących podstawą genetyki - nauki, na której będzie bazować XXI w.

lek. med. Marcin Pustkowski:

Najważniejszym osiągnięciem medycyny XX w. jest dla mnie wynalezienie antybiotyków (zapoczątkowane odkryciem penicyliny w 1928 r. przez Aleksandra Fleminga) oraz wprowadzenie na masową skalę szczepień stanowiących milowy krok w dziedzinie profilaktyki.

Oba te osiągnięcia znacząco wydłużyły czas życia ludzi i w dużej mierze zlikwidowały śmiertelność z powodu najgroźniejszych niegdyś chorób zakaźnych. Dzięki nim, w krajach rozwiniętych, bardzo rzadko zdarza się już zgon z powodu zapalenia płuc czy gruźlicy.

Wynalazek penicyliny otworzył drogę do odkrycia kilkudziesięciu stosowanych w praktyce antybiotyków. Pomimo wzrastającej oporności na niektóre z nich, wciąż stanowią zasadniczy oręż w walce w mikrobami.

Ukoronowaniem akcji masowych szczepień było chyba całkowite wykorzenienie ospy prawdziwej (ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia w 1979 r.). Nikt nie ma wątpliwości, że zwycięstwem w walce z "dżumą XX w.", czyli AIDS będzie wynalezienie szczepionki przeciwko wirusowi HIV.

dr n. med. Janusz Szajewski:

1. Wprowadzenie kontrolowanej (także statystycznie) oceny skuteczności procedur terapeutycznych (w tym i leków).

2. Wprowadzenie antybiotyków do leczenia.

3. Zastosowanie zewnętrznego masażu serca i skutecznej techniki sztucznego oddychania (w tym i techniki: usta-usta) w reanimacji. Od kiedy człowiek istnieje, był wyposażony w podstawowy sprzęt reanimacyjny - ręce do masażu serca i własny narząd oddechowy do wdmuchiwania powietrza do płuc człowieka nie oddychającego samodzielnie. Dopiero jednak w 1959 r. zrobiono z tego użytek.

lek. med. Agnieszka Zakrzewska:

Niewątpliwie nasz kończący się wiek przyniósł niezwykły rozkwit obrazowych metod diagnostycznych. Wśród najbardziej spektakularnych osiągnięć technicznych należy wymienić coraz doskonalsze i bardziej dokładne aparaty do tomografii komputerowej. Dzięki temu tomografia komputerowa konwencjonalna i spiralna stanowi obecnie podstawę obrazowej diagnostyki różnicowej i może być stosowana w patologiach narządów jamy brzusznej, ośrodkowego układu nerwowego i klatki piersiowej, w badaniach serca i naczyń, pozwala też uwidocznić zwapnienia w tętnicach wieńcowych oraz ocenić przepływy tkankowe.

Niezwykłym osiągnięciem jest także metoda rezonansu magnetycznego z coraz większą zdolnością rozdzielczą obrazów.

Bez ultrasonografii trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną diagnostykę. Poza możliwościami uwidaczniania narządów jest bardzo pomocna w ustalaniu precyzyjnego rozpoznania za pomocą biopsji cienkoigłowej wykonywanej pod kontrolą badania USG. W wielu specjalnościach USG wręcz zrewolucjonizowało postępowanie diagnostyczne - przykładem może być echo serca przezklatkowe i przezprzełykowe.

Nie sposób nie wspomnieć także o densytometrach, czyli coraz bardziej popularnych aparatach do pomiaru gęstości tkanki kostnej kręgosłupa i biodra.

dr n. med. Witold J. Rogiewicz:

I co ja mam odpowiedzieć? Że antybiotyki, immunologia, genetyka, klonowanie czy mikrooperacje były największym osiągnięciem medycyny ostatniego wieku? Moim zdaniem największym odkryciem medycyny XX w., a może nawet milenium było odkrycie faktu, że tak na dobrą sprawę to wiemy bardzo mało.

medycyna

Dodaj nowy komentarz